Czujemy się odpowiedzialni za działalność na rzecz otaczającego nas świata. Chcemy, aby mogły się nim cieszyć kolejne pokolenia. Żeby przełożyć to na konkretne działanie stworzyliśmy program „Jedno drzewo: jedne drzwi”, w ramach którego będziemy sadzić jedno drzewo za każde sprzedane przez nas drzwi.

Event inaguracyjny, koordynowany przez managera ds. drewna w firmie Centor, Douga Sutherlanda, koncentrował się na przywracaniu zadrzewienia w rezerwacie im. Erica Duffela.

Przed dołączeniem do firmy Centor Doug pracował w przemyśle leśnym: – Tak naprawdę osobiście zajmowałem się jedynie kwestią ścinki drzwi – na szczęście głównie w certyfikowanych lasach zarządzanych w sposób zrównoważony. Chciałem poznać leśnictwo i produkcję drewna od zupełnie innej strony.

Położony 45 minut na południe od centrum Brisbane rezerwat im. Erica Duffela stanowi część większego obszaru, który jest siedliskiem koali – kolonii rodzimych australijskich torbaczy. 

Mimo, że teren jest już pokryty roślinnością, sadzenie rodzimych drzew eukaliptusowych pozwoli zadbać o przetrwanie koali, zapewniając im schronienie I odpowiednie ilości pożywienia. Wolontariusze będący pracownikami firmy Centor posadzili 200 sadzonek eukaliptusa z trzech różnych gatunków.

Event okazał się tak popularny wśród osób zatrudnionych  w siedzibie firmy w Brisbane, że uczestników trzeba było wybierać w drodze losowania! Wszystkich, którzy byli tam wtedy obecni, łączyła wspólna chęć działania na rzecz przyrody, a jednocześnie poznania się lepiej poza miejscem pracy. Starszy kierownik zespołu, Scott Gissing, skomentował: – Oprócz samego umieszczania drzew z powrotem w ziemi, ważne było dla mnie, że mogłem miło spędzić czas poza miejscem zatrudnienia i trochę lepiej poznać kolegów i koleżanki z pracy. 

Gdy drzewka były sadzone, położenie każdego z nich zostało oznaczone przy pomocy GPS. Każde indywidualne współrzędne to obecnie unikalny numer seryjny Drzwi Zintegrowanych Centor.

Kolejne zespoły wolontariuszy zajmą się podlewaniem drzewek podczas zaplanowanych dni nawadniania, aby mieć pewność, że będą one dalej pięknie rosnąć.