Κλειδαριές και εξαρτήματα

Τεχνικά εγχειρίδια για τις κλειδαριές και τα εξαρτήματα της Centor - οργανωμένα ανά σύστημα

Πύροι ασφαλείας
Πύροι ασφαλείας λεπτομέρειες προιόντος (CAD-dxf, dwg, pdf)
zip
Πύροι ασφαλείας προσπέκτους
pdf
TwinPoint Gen2
TwinPoint Gen2 Brochure
pdf
TwinPoint Gen2 Hollow Panels technical document
pdf
TwinPoint Gen2 Wood Panels technical document
pdf
TwinPoint Gen2 Drawings (dwg)
zip
TwinPoint Gen2 Drawings (dxf)
zip
Κλειδαριά δύο σημείων Gen1
Κλειδαριά Δύο Σημείων Λεπτομέρειες προιόντος (CAD -dxf)
zip
Κλειδαριά Δύο Σημείων Πρόγραμμα υπολογισμών v1.5 (software)
zip
Κλειδαριά Δύο Σημείων Οδηγίες τοποθέτησης
pdf
Μαγνητικός σύρτης πόρτας
Σύρτης πόρτας Οδηγίες τοποθέτησης
pdf
Σύρτης πόρτας Προσπέκτους
pdf