Διαθέσιμα συστήματα σίτας

Τεχνικά εγχειρίδια για τις σίτες της Centor οργανωμένα ανά σύστημα

S2 Σύστημα σίτας εντόμων

S2 Φυλλάδιο προϊόντος
pdf
S2 Οδηγίες εγκατάστασης
pdf
S2 Λεπτομέρεια προιόντος-νεροχύτης
S2 Λεπτομέρεια προιόντος - σίτα μονή με 25χιλ 25χιλ κατωκάσι
S2 Λεπτομέρεια προιόντος - σίτα μονή με 70χιλ 25χιλ περβάζι
S2 Λεπτομέρεια προιόντος - σίτα διπλή με 25χιλ
S2 Λεπτομέρεια προιόντος - σίτα μονή χωρίς
S2 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες - τοίχος με εσοχή
pdf
Εγγυήσεις του συστήματος
pdf
S4 Σύστημα σίτας και κουρτίνας
S4 φυλλάδιο προιόντος για τον ιδιοκτήτη
pdf
S4 Λεπτομέρεια προιόντος-σίτα διπλή
S4 Λεπτομέρεια προιόντος-σίτα μονή
S4 Λεπτομέρεια προιόντος-σίτα μονή χωρίς μπόι
S4 Λεπτομέρεια προιόντος-τοποθέτηση μονής σίτας σε εσοχή
S4 Λεπτομέρεια προιόντος-τοποθέτηση διπλής σίτας σε εσοχή
S4 Λεπτομέρεια νεροχύτη
S4 Λεπτομέρεια νεροχύτη
pdf
S4 Οδηγός τοποθέτησης
pdf
S4 Κατασκευαστικες λεπτομέρειες - τοίχος με εσοχή
pdf
S4 Κατασκευαστικες λεπτομέρειες - τοίχος με εσοχή και πλαίσιο
pdf
S4 Κατασκευαστικες λεπτομέρειες - εσοχή με πλατυ περβάζι από τούβλα
pdf
Εγγυήσεις του συστήματος
pdf
S4 Γωνιακό Σύστημα Σίτας Εντόμων και Σκιάστρου
S4 Corner homeowners product flyer
pdf
Λεπτομέρεια προϊόντος Σίτας S4 - Γωνιακή σίτα
Λεπτομέρεια προϊόντος Σίτας S4 - Γωνιακή σίτα XO-OX
S4 Λεπτομέρεια νεροχύτη
S4 Λεπτομέρεια νεροχύτη
pdf
Οδηγίες εγκατάστασης γωνίας S4
pdf
Τεχνικό δελτίο γωνίας S4
pdf
Εγγυήσεις του συστήματος
pdf
Πιστοποιητικά CE
Αντοχή σε φορτίο ανέμου 2022-S2-S4-DOP (ENG)
pdf